search

จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด | The Promise of Happiness

445 บาท
ไม่มีภาษี

หนังสือ จงเป็นสุขเป็นสุขเป็นสุขเถิด คือบทวิพากษ์ทางวัฒนธรรมแสนเข้มข้นที่ผสมผสานทฤษฎีผัสสารมณ์เข้ากับการพยายามทำความเข้าใจ ‘ความรู้สึกมีความสุข’ ซารา อาเหม็ด ตั้งคำถามถึงเงื่อนไขอันบีบรัดของความสุข ของการพยายามทำตัวให้มีความสุข หรือแม้แต่การบอกกับคนอื่นว่า ‘ฉันแค่อยากให้เธอมีความสุข’ ซึ่งกลายมาเป็นหน้าที่และแฝงฝังแง่มุมคุณค่าในเชิงศีลธรรมบนโครงสร้างอำนาจบางรูปแบบ 

อาเหม็ดหยิบยืมเลนส์ของความรู้ทางปรัชญา ประวัติศาสตร์สีผิวและการล่าอาณานิคม เฟมินิสม์ ทฤษฏีเควียร์ วัฒนธรรมศึกษา และจิตวิทยาเพื่อสำรวจอาณาบริเวณของความสุข มองดูสิ่งที่ความสุขกระทำต่อเราในฐานะปัจเจก เปิดโปงวิธีที่ความสุขดึงดันหันเหเราไปยังทิศทางใดทิศทางหนึ่ง รวมถึงนำเสนอประวัติศาสตร์ทางเลือกของความสุขที่ล้นทะลักจากมุมมองของ ‘ผู้เป็นอื่น’ บนโลกใบนี้

หนังสือเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์ พอกันที ปิ(ด)ตาธิปไตย | Damned Be Patriarchy

จำนวน

นักเขียน

ซาร่า อาเหม็ด | Sara Ahmed

 

นักแปล

เฌอทะเล สุวรรณพานิช

อลิษา ลิ้มไพบูลย์

 

บรรณาธิการแปล 

มุกดาภา ยั่งยืนภราดร

 

บทสนทนาเปิด

สุธิดา วิมุตติโกศล

 

กองบรรณาธิการ 

ชญานิน ไทยจงรักษ์

ปรียนันท์ ธำรงค์ธนกิจ

 

ภาพหน้าปก 

juli baker and summer

 

ออกแบบหนังสือและจัดเรียงรูปเล่ม

ธีธัช ธัญกิจจานุกิจ

 

บรรณาธิการบริหาร 

จุฑา สุวรรณมงคล

 

พิมพ์ครั้งแรก

สำนักพิมพ์ซอย, กันยายน 2564

ISBN

978-616-93637-3-6

จำนวน 504 หน้า

ราคา 445 บาทPH

ข้อมูลสินค้า

ภาษา | language
ไทย
วันที่จัดพิมพ์ | publishing date
September 2021
ขนาดหนังสือ | Book Size
15.5*22 cm
กระดาษหน้าปก | Cover Paper
Toccata