search

จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด | The Promise of Happiness

445 บาท
ไม่มีภาษี

จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด คือตัวบทวิพากษ์ทางวัฒนธรรมต่อนัยความหมายเกี่ยวกับ ‘ความสุข’ ที่สังคมมีให้ ทบทวนความปรารถนาต่อความสุข และความสุขของผู้คนที่วางอยู่บนเงื่อนไขของผู้อื่น โดยตัวบทในหนังสือเกิดจากการผสานรวมปรัชญาและการศึกษาวัฒนธรรมแบบสตรีนิยมเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อเปิดเปลือยให้เห็น ‘แอกอันหนักอึ้งของความสุข’ ที่ทำงานผ่านมุมมองทางศีลธรรมและภาวะความรู้สึกต่างๆ ของผู้คน 

'เราสามารถเขียนประวัติศาสตร์ความสุขจากมุมมองของคนแปลกหน้าผู้ถูกขับไล่ไสส่งได้หรือไม่? ความเศร้าของพวกเขาอาจเผยให้เห็นมุมมองต่อความสุขที่แตกต่างออกไป ไม่ใช่เพราะมันสอนเราว่าการเป็นคนแปลกหน้านั้นให้ความรู้สึกเป็นอย่างไร แต่เพราะมันอาจสอนให้เราหัดปลีกห่างออกจากรูปแบบของความสุขที่เราคุ้นเคยดูบ้าง’

หนังสือเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์ พอกันที ปิ(ด)ตาธิปไตย | Damned Be Patriarchy

จำนวน

นักเขียน

ซาร่า อาเหม็ด | Sara Ahmed

 

นักแปล

เฌอทะเล สุวรรณพานิช

อลิษา ลิ้มไพบูลย์

 

บรรณาธิการแปล 

มุกดาภา ยั่งยืนภราดร

 

บทสนทนาเปิด

สุธิดา วิมุตติโกศล

 

กองบรรณาธิการ 

ชญานิน ไทยจงรักษ์

ปรียนันท์ ธำรงค์ธนกิจ

 

ภาพหน้าปก 

juli baker and summer

 

ออกแบบหนังสือและจัดเรียงรูปเล่ม

ธีธัช ธัญกิจจานุกิจ

 

บรรณาธิการบริหาร 

จุฑา สุวรรณมงคล

 

พิมพ์ครั้งแรก

สำนักพิมพ์ซอย, กันยายน 2564

ISBN

978-616-93637-3-6PH

ข้อมูลสินค้า

ภาษา | language
ไทย
วันที่จัดพิมพ์ | publishing date
September 2021
ขนาดหนังสือ | Book Size
15.5*22 cm
กระดาษหน้าปก | Cover Paper
Toccata