search

ถ้อยแถลงเพื่อเรา 99% | Feminism for the 99%

270 บาท
ไม่มีภาษี

ขบวนการปลดแอกของเฟมินิสต์ที่ชูธงอัตลักษณ์และการแสดงออกของผู้หญิงมักติดหล่มอยู่ตรงอภิสิทธิ์ของชนชั้น รวมถึงเป็นการต่อต้านที่ไม่ได้ตั้งอยู่บนโครงสร้างทางเศรษฐกิจและการเมืองที่เท่าเทียมกันตั้งแต่แรก หนังสือ ถ้อยแถลงเพื่อเรา 99% กำลังบอกเราว่า ขบวนการเฟมินิสม์ต้องมีลักษณะต่อต้านทุนนิยม มุ่งเน้นแนวคิดเชิงสังคมนิยม และต่อต้านการเหยียดผิว ใจความหลักของ F99 จึงเป็นการขับเคลื่อนขบวนการความเท่าเทียมทางเพศที่ดับเครื่องชนปัญหาเชิงโครงสร้างซึ่งกดทับบรรดาผู้หญิงและคนชายขอบส่วนมาก (99%) บนโลกใบนี้ (ไม่ใช่แค่กลุ่ม ‘ผู้หญิงเก่ง’ ที่ถือการแสดงออกบนอภิสิทธิ์บางอย่าง) นี่คือแถลงการณ์ที่ชวนให้ขบคิดอย่างถึงรากว่า เมื่อเราพูดถึงขบวนการสตรีนิยมหรือเฟมินิสม์ในปัจจุบัน เรากำลังพูดถึงขบวนการเพื่อใครอยู่?

หนังสือเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์ พอกันที ปิ(ด)ตาธิปไตย | Damned Be Patriarchy

จำนวน

เขียนโดย | written by

ชินเซีย อารุซซา | Cinzia Arruzza

ติถี ภัฏฏาจารย์ | Tithi Bhattacharya

แนนซี่ เฟรเซอร์ | Nancy Fraser

แปลโดย | translated by

อรชร ดำรงจิตติ

พริม มณีโชติ (คำโปรยและคำอุทิศ)

บรรณาธิการต้นฉบับ 

มุกดาภา ยั่งยืนภราดร

ค้นคว้าข้อมูลและพิสูจน์อักษร

ชญานิน ไทยจงรักษ์

ออกแบบหนังสือและจัดเรียงรูปเล่ม

ขจรยศ แย้มประดิษฐ์

บรรณาธิการบริหาร

จุฑา สุวรรณมงคล

พิมพ์ครั้งแรก

สำนักพิมพ์ซอย, มีนาคม 2564

ISBN

978-616-93637-2-9

F99

ข้อมูลสินค้า

ภาษา | language
ไทย
ขนาดหนังสือ | Book Size
10.5 *18 cm
กระดาษหน้าปก | Cover Paper
Rendervouz