search

แด่การผลัดทิ้งซึ่งหญิงชาย แด่ความลื่นไหลที่ผลิบาน (Beyond the Gender Binary)

250 บาท
ไม่มีภาษี

อลก เวด-เมนอน (Alok Vaid-Menon) เปิดโปงและตั้งคำถามถึงการมีอยู่ของ ‘ชายจริงหญิงแท้’ หรือที่เรียกว่า เพศทวิลักษณ์ อันเป็นสิ่งที่เราได้รับการปลูกฝังมาตั้งแต่เกิดจนตาย ตัวเลือกที่ว่าไม่เป็น ‘ชาย’ ก็ต้องเป็น ‘หญิง’ แท้จริงแล้วเป็นเพียงมายาคติที่แฝงฝังมากับโครงสร้างอำนาจในสังคม หนังสือเล่มนี้บอกเล่าข้อเท็จจริงประการนี้ผ่านเรื่องเล่าของปัจเจกที่ชวนให้ยิ้มออกมา ก่อนจะพาผู้อ่านมาสัมผัสกับความเป็นจริงในสังคมที่ทำให้รู้สึกหดหู่จนไม่อาจทนเพิกเฉย เวด-เมนอน ในฐานะผู้ปฏิเสธบรรทัดฐานทางเพศของสังคม ชวนให้เราครุ่นคิดและก้าวข้ามความลักลั่นเบียดแคบของโลกที่มีเพียงสองเพศ มุ่งหน้าสู่สังคมที่เต็มไปด้วยความหลากหลายอันสร้างสรรค์ เพื่อที่เราจะได้โอบรับความเป็นตัวของตัวเองได้อย่างสมบูรณ์ 

หนังสือเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์ พอกันที ปิ(ด)ตาธิปไตย | Damned Be Patriarchy

จำนวน

เขียนโดย | written by
อลก เวด-เมนอน | Alok Vaid-Menon

แปลโดย | translated by
มุกดาภา ยั่งยืนภราดร

บรรณาธิการต้นฉบับ
จุฑา สุวรรณมงคล

ค้นคว้าข้อมูลและพิสูจน์อักษร
ชญานิน ไทยจงรักษ์

ออกแบบรูปเล่ม
ญาณิศา ปรักกโมดม

ออกแบบปก
julie baker and summer

พิมพ์ครั้งแรก
สำนักพิมพ์ซอย, กุมภาพันธ์ 2564

ISBN
978-616-93637-1-2

BGB

ข้อมูลสินค้า

ขนาดหนังสือ | Book Size
11.43 x 15.74 cm

เกี่ยวกับนักเขียน

อลก เวด-เมนอน (Alok Vaid-Menon) เป็นนักเขียนและศิลปินสัญชาติอินเดียน-อเมริกัน ผู้ผลักดันความลื่นไหลทางเพศและทลายกรอบแนวคิดเรื่องเพศทวิลักษณ์ที่สังคมประกอบสร้างขึ้น อลกทำงานในพื้นที่ทางศิลปะที่หลากหลาย ตั้งแต่เป็นแฟชั่นดีไซน์เนอร์ออกแบบเสื้อผ้าแบรนด์ต่างๆ ในงานนิวยอร์กแฟชั่นวีค (New York Fashion Week) ไปจนถึงเป็นศิลปินผู้เข้าร่วมงานปาฐกถาในการประชุมระดับโลกของนิวยอร์ก ไทมส์ (NY Times Global Assembly) และงานประชุมเดอะบิสสิเนสออฟแฟชั่นวอยซ์ (The Business of Fashion Voices Conference) ในปี 2019 

นอกจากนี้ อลกยังผลิตงานเขียนและบทกวีออนไลน์มากมาย เขาเขียนบทความ “Entertainment Value” ในหนังสือรวมความเรียง Unwatchable (2019) เคยตีพิมพ์หนังสือ Femme in Public (2017) และผลงานล่าสุดของอลกก็คือหนังสือ Beyond the Gender Binary (2020) เล่มนี้นี่เอง

สามารถติดตามผลงานและเรื่องราวต่างๆ ของอลกเพิ่มเติมได้ที่ https://www.alokvmenon.com/